Konsulttjänster

Konsulttjänster

Vi kan erbjuda resursförstärkning till er organisation eller projekt.

Människor arbetar vid skrivbord

Senior projektledare

Våra projektledare har mångårig erfarenhet av att leda IT- och beslutsstödsprojekt i varierande storlek i både nationella och internationella miljöer, i offentlig och privat sektor. Våra projektledare har alla erfarenhet och har arbetat med olika projektmodeller och metoder som t.ex. PPS, PROPS, RUP och SCRUM. Vi förespråkar ett iterativt och lättrörligt arbetssätt. Stort driv och engagemang samt prestigelöshet och lyhördhet är ord som kunder brukar använda om oss och som vi ser som mycket viktiga för framgångsrika projekt.

Byggnad i skugga

Systemarkitekt

Olika system har olika kravbilder och därför behöver man anpassa teknisk arkitektur och design. Våra systemarkitekter arbetar tillsammans mer er för att hitta rätt egenskaper för just era behov, allt för att på bästa sätt få fram ett väl fungerande system. Förutom att ta ansvar för den tekniska delen av projektet i fråga om design och teknikval, ingår i rollen också att kunna stötta utvecklarna i deras arbete. En systemarkitekt från Recommit deltar oftast även själv i utvecklingsarbetet.

HTML-kod

Systemutvecklare

Vi erbjuder webbutvecklare och systemutvecklare med brett kunnande och lång erfarenhet av de flesta tekniska plattformar som t.ex. Java och Microsoft .NET. Vår kompetens finns inom områdena arkitektur, webbutveckling, utveckling för mobilt, betalningslösningar och systemintegration, i huvudsak i Stockholm. Våra systemutvecklare har djup kunskap inom java och .Net och samtliga systemutvecklare är vana vid agil systemutveckling inom både små och stora projekt.