Cookie policy

Vad är en cookie?

En kaka eller cookie som det kallas är en textfil som sparas på klienten dvs i webbläsaren. Cookies används för att möjliggöra statistik över användandet av en webbsida. I vissa fall kan den användas för att följa hur användaren använder webbsidan. Det finns temporära och permanenta kakor. Den temporära går ut av sig själv. Detta kallas TTL (time to live) som även många andra objekt inom http världen använder sig av. Denna kaka används i fall där data blir irrelevant med tiden. Om en kaka är permanent handlar det ofta om information som tex vilket språk användaren föredrar.

Vad gör vi med cookies?

Vi använder cookies för att spara användares valda språk samt i syfte om spåra webbtrafiken på webbsidan. Genom att analysera trafiken kan vi se vad som är intressant och kan då förbättra webbsidan.

Kan man neka cookies?

För de som inte vill bli spårade med Google Analytics finns det ett flertal sätt att lösa det. Det lättaste sättet är att installera ett plugin i webbläsaren som blockar trafiken av tracking script.